Album Jamshid – Saniyeha

Album Jamshid - Saniyeha

All Tracks Album by Jamshid - Saniyeha 320

۰۱ - Jamshid - Saniyeha - Saniyeha

۰۲ - Jamshid - Saniyeha - Bashi Ya Nabashi

۰۳ - Jamshid - Saniyeha - Nachari

۰۴ - Jamshid - Saniyeha - Aramesh

۰۵ - Jamshid - Saniyeha - Panah

۰۶ - Jamshid - Saniyeha - Koochoolo

۰۷ - Jamshid - Saniyeha - Hesse Asheghi

۰۸ - Jamshid - Saniyeha - Mano In Roya

۰۹ - Jamshid - Saniyeha - Harjoor Mikhay

۱۰ - Jamshid - Saniyeha - Baghalam Kon

۱۱ - Jamshid - Saniyeha - Ey Khoda

۱۲ - Jamshid - Saniyeha - Eshtebahi

۱۳ - Jamshid - Saniyeha - Eshghe Bachegi

۱۴ - Jamshid - Saniyeha - Naz Maka

۱۵ - Jamshid - Saniyeha - Lalaei Baraye Madar
Album Jamshid - Saniyeha Zip File 320
Download
All Tracks Album by Jamshid - Saniyeha 128
 ۰۱ – Jamshid – Saniyeha – Saniyeha

۰۲ - Jamshid - Saniyeha - Bashi Ya Nabashi

۰۳ - Jamshid - Saniyeha - Nachari

۰۴ - Jamshid - Saniyeha - Aramesh

۰۵ - Jamshid - Saniyeha - Panah

۰۶ - Jamshid - Saniyeha - Koochoolo

۰۷ - Jamshid - Saniyeha - Hesse Asheghi

۰۸ - Jamshid - Saniyeha - Mano In Roya

۰۹ - Jamshid - Saniyeha - Harjoor Mikhay

۱۰ - Jamshid - Saniyeha - Baghalam Kon

۱۱ - Jamshid - Saniyeha - Ey Khoda

۱۲ - Jamshid - Saniyeha - Eshtebahi

۱۳ - Jamshid - Saniyeha - Eshghe Bachegi

۱۴ - Jamshid - Saniyeha - Naz Maka

۱۵ - Jamshid - Saniyeha - Lalaei Baraye Madar
Album Jamshid - Saniyeha Zip File 128

 Downlaod


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *