دانلود آلبوم جدید ایرانی

Album Amirali Bahadori – Salame Sade

Album Amirali Bahadori - Salame Sade

 

۳۲۰
۰۱ Amirali Bahadori - Bahare Khakestari

۰۲ Amirali Bahadori - Bavaret Nemishe

۰۳ Amirali Bahadori - Mim - Non - Te - Vav

۰۴ Amirali Bahadori - Avaz Nasho

۰۵ Amirali Bahadori - Noghteye Koor

۰۶ Amirali Bahadori - Fekraye Manteghi

۰۷ Amirali Bahadori - Khatere

۰۸ Amirali Bahadori - Partgah

۰۹ Amirali Bahadori - Bi Khodahafezi

۱۰ Amirali Bahadori - Negaran Nabash
۱۲۸
۰۱ Amirali Bahadori - Bahare Khakestari

۰۲ Amirali Bahadori - Bavaret Nemishe

۰۳ Amirali Bahadori - Mim - Non - Te - Vav

۰۴ Amirali Bahadori - Avaz Nasho

۰۵ Amirali Bahadori - Noghteye Koor

۰۶ Amirali Bahadori - Fekraye Manteghi

۰۷ Amirali Bahadori - Khatere

۰۸ Amirali Bahadori - Partgah

۰۹ Amirali Bahadori - Bi Khodahafezi

۱۰ Amirali Bahadori - Negaran Nabash

 

1 2 3 6